јудит
јудит           Ѕухгалтерський обл≥к.
           вал≥ф≥кац≥йне призначенн¤ молодшого фах≥вц¤ "Ѕухгалтер".
          ћолодший фах≥вець за квал≥ф≥кац≥Їю "бухгалтер" призначений дл¤ обл≥ково-економ≥чноњ роботи в орган≥зац≥¤х, п≥дприЇмствах ≥ установах р≥зних галузей д≥¤льност≥ вс≥х форм власност≥, на первинних посадах, ¤к≥ займають молодш≥ фах≥вц≥ з вищою осв≥тою в≥дпов≥дно до типових, галузевих ≥ ≥нших номенклатурних посад.
          —клад д≥¤льност≥ фах≥вц¤ за р≥шенн¤м профес≥йних завдань.
    Ѕухгалтер, бухгалтер-рев≥зор, зд≥йснюЇ:
  • бухгалтерський обл≥к основних засоб≥в, малоц≥нних ≥ швидкозношуваних предмет≥в та нематер≥альних ≥ нематер≥альних актив≥в; контроль за њх збереженн¤м ≥ ефективним використанн¤м;
  • бухгалтерський обл≥к грошових кошт≥в в касах, в дороз≥, на розрахунковому ≥ поточних рахунках у банку, розрахункових операц≥й ≥ кредит≥в, в банку; розрахунки з юридичними ≥ ф≥зичними особами; контроль за використанн¤м грошових кошт≥в ≥ кредит≥в;
  • бухгалтерський обл≥к товар≥в, тари, господарських матер≥ал≥в, палива, сировини, буд≥вельних матер≥ал≥в, запасних частин, анал≥з њх витрат;
  • бухгалтерський обл≥к розрахунк≥в з робочими ≥ службовц¤ми; нарахуванн¤ зароб≥тноњ плати; анал≥з витрат прац≥ та њњ оплати;
  • бухгалтерський обл≥к процесу реал≥зац≥њ, визначенн¤ витрат, доход≥в ≥ прибутку в≥д реал≥зац≥њ товар≥в, виконанн¤ роб≥т ≥ послуг, ≥ њх анал≥з;
  • бухгалтерський обл≥к витрат на виробництво продукц≥њ (виконанн¤ роб≥т, послуг), визначенн¤ соб≥вартост≥ продукц≥њ, ≥ њх анал≥з;
  • рев≥з≥¤ господарськоњ д≥¤льност≥ по окремих напр¤мах бухгалтерськоњ роботи;
          ѕ≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ незалежно в≥д форм власност≥, забезпечують необх≥дн≥ умови дл¤ використанн¤ молодших фах≥вц≥в в≥дпов≥дно до отриманоњ ними в учбовому заклад≥ квал≥ф≥кац≥њ ≥ спец≥альност≥.

Hosted by uCoz