Механіки
Механіки           Хімічне і нафтове машинобудування.
          Спеціальність "Хімічне і нафтове машинобудування" одна із базових машинобудівних спеціальностей Бердичівського колледжу промисловості, економіки і права. На спеціальності готують фахівців за кваліфікацією технік – механік. Навчально - лабораторна база спеціальності включає лабораторії гідравліки і автоматизації, навчальні кабінети машин і апаратів хімічних виробництв, охорони праці та безпеки життєдіяльності, а також комп'ютерний клас.
          У створенні і матеріально-методичному оснащенні кабінетів та лабораторій активну участь брали викладачі Пріцкер А.М., Клімов Е.В., Мосійчук М.Я., Мазур Л.В., Хант О.О., Кравчук В.В. Так, кабінет машин і апаратів (завідувач Клімов) неодноразово займав перші місця у внутрішньоколеджських змаганнях і конкурсах, був визнаний кращим кабінетом машин і апаратів серед аналогічних спеціальних навчальних закладів.
          Матеріальне оснащення кабінетів і лабораторій здійснювалось за рахунок технічної творчості студентів під керівництвом викладачів. Так, дипломна робота "Діюча модель фільтр-преса автоматичного камерного ФПАК-М" (керівники Хант О.О., Пріцкер А.М., Клімов Е.В.) експонувалася на ВДНГ в Москві і завоювала бронзову медаль. Дипломна робота "Сушарка розпилююча" (керівник Клімов Е.В.), як експонат брала участь у міжнародній виставці технічної творчості молоді. Творча робота "Фільт-прес ФМБ-5М" (керівник Клімов Е.В.) зайняла перше місце у першому турі ІІІ Всесоюзного конкурсу на кращу наукову-технічну роботу серед студентів середніх спеціальних навчальних закладів.
          Зараз в цикловій комісії працює 5 кваліфікованих викладачів. Це викладач першої категорії Валуєва Олена Анатоліївна (викладає предмети "Технологія машинобудування", "Основи зварювального виробництва", "Складально-зварювальні пристрої"), викладач першої категорії Мосійчук Михайло Якович (викладає предмет "Автоматизація"), викладач першої категорії Тарасюк Валерій Васильович (викладає предмети "Технічне обладнання" та "Корозія"), викладач другої категорії Мазур Людмила Володимирівна (викладає предмет "Охорона праці"). Очолює комісію викладач вищої категорії Клімов Едуард Васильович.
          Викладач Валуєва розробила методичний посібник "Основи проектування складально-зварювальних цехів", її методичні розробки експонувалися на республіканських виставках "Освіта - 2001" та "Освіта-2003". Розроблені комп'ютерні програми окремих тем та розділів з технології машинобудування, механічного розрахунку типових вузлів і деталей хімічного обладнання, що дає змогу застосовувати ці програми в курсовому і дипломному проектуванні. У навчально-виховній роботі викладачі циклової комісії виявляють високий рівень професіоналізму, майстерності і творчості, досконало володіють ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу, впроваджують в практику нові технології навчання. Висока педагогічна майстерність викладачів, залучення студентів до активної розумової діяльності на заняттях та в поурочний час забезпечують глибокі системні знання студентів, формують вміння самостійної роботи над матеріалом.

Hosted by uCoz