ёриспруденц≥¤
ёристи ѕравознавство.
 вал≥ф≥кац≥йне призначенн¤ молодшого фах≥вц¤ "ёрист".
  ћолодший фах≥вець - юрист призначений дл¤ роботи:
 • в органах юстиц≥њ, судах, арб≥тражних судах, органах –ј÷—, нотар≥ат≥, органах внутр≥шн≥х справ;
 • апарат≥ орган≥в державноњ виконавчоњ влади ≥ м≥сцевого самовр¤дуванн¤, юридичноњ ≥ кадровоњ служби п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й вс≥х форм власност≥ ≥ вид≥в господарюванн¤;
  Ќа посадах:
 • зав. канцел¤р≥Їю районного (м≥ського) суду, секретар¤ судового зас≥данн¤, судового виконавц¤;
 • зав. канцел¤р≥Їю обласного суду;
 • секретар¤ судовоњ колег≥њ обласного суду;
 • зав. експедиц≥Їю ≥ арх≥вом;
 • консультанта державноњ нотар≥альноњ контори;
 • зав. канцел¤р≥Їю (в≥дпов≥дального секретар¤ кер≥вникасправами) презид≥њ колег≥њ адвокат≥в кодиф≥катора, пом≥чника голови районного суду, розпор¤дника суду;
 • юрисконсульта п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й, орган≥в внутр≥шн≥х справ: молодшого сл≥дчого, фах≥вц≥в, 1 ≥ 2 категор≥й орган≥в –ј÷—у, старшого ≥нспектора по контролю арб≥тражного суду, фах≥вц¤ 1 ≥ 2 категор≥й арб≥тражного суду, арх≥вар≥уса, секретар¤ с≥льськоњ ≥ с≥льськоњ –ади народних депутат≥в, ≥нспектор≥в приймалень, загальних ≥ ≥нших в≥дд≥л≥в виконком≥в, секретар¤-референта, ≥нспектора митноњ служби 3 ранги, а також на посадах, ¤к≥ займають фах≥вц≥ з вищою осв≥тою в≥дпов≥дно до типових, галузевих ≥ ≥нших номенклатурних посад;

Hosted by uCoz